Lab Enstitü Eğitim Akademisi – Laboratuvar Eğitimleri

Laboratuvar Uzmanlık Eğitimleri

Uzaktan Eğitim Programına Başvuru

Uzaktan eğitim programlarına online başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

2021’de örgün eğitim programlarınıza katıldım gerçekten başarılıydı. Deneyimleriniz için teşekkür ederim.

Semiha S.
Kimya Mühendisliği Öğrencisi,

Laboratuvar Uzmanlık Eğitimleri Lab Enstitü Tarafından geliştirilen ve sektörde çalışacak veya çalışanlara yönelik oluşturulmuş bir uzaktan eğitim programıdır. 

Laboratuvar Sektörü Kalite & Teknik Uzmanlık Eğitimleri

HPLC
GC
Metot Validasyon
GLP
GMP
ISO 17025
ISO 22716
FTIR
UV-VIS

Yukarıdaki eğitim programların tamamı bu sektör için özelleştirilmiş ve önem derecesi yüksek konular içermektedir. Eğitim programları birbirleri ile bağlantılı ve konusal anlamda ilgilidir.

Bir bütünlük oluşturmak ve daha verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için yukarıdaki eğitim programlarını almanızı tavsiye ediyoruz.

İlgili sektördeki IK birimleri sizlerin bu konularda bilgi sahibi olduğunuzu varsayar.

Kimler Katılabilir ?

2 veya 4 yıllık üniversite öğrencisi veya mezunu ;

 • Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Teknolojisi
 • Biyoloji- Moleküler Biyoloji & Genetik
 • Biyomühendislik
 • Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi
 • Eczacılık
 • Biyoteknoloji & Biyokimya
 • Genetik Mühendisliği &  Tıp Fakültesi
 • Laboratuvar Teknolojisi & Teknikerleri
 • İlgili Mühendislik Bölümleri

 

Neden Bu Eğitimler Önemli ?

Lab Enstitü olarak öncelikli gayemiz özel sektörde en çok aranan ve iş ilanlarında en çok istenen eğitimleri sizlere sunmaktır.

Firmamızın teknik koordinatörleri İlaç, kozmetik ,gıda , medikal, tıbbi cihaz ve laboratuvarların olduğu tüm üretim alanlarında İnsan kaynakları yetkilileri ile görüşerek personel alımlarımda en çok önem verdikleri kişisel yetkinlikleri ve eğitimleri tespit eder akabinde bu eğitimleri kursiyerlerimize sunarak özel sektör öncesi hazırlık için adeta nokta atışı yapmaktayız.

Firmaların İnsan kaynakları birimleri iş ilanı paylaştığında yüzlerce aday bu ilana başvuru yapmaktadır.

Peki insan kaynakları tüm başvuruları inceler mi ? Hayır tüm başvuruları incelemek için maalesef vakit yoktur.

Peki nasıl mülakata davet ederler ? İş arama sitesinin arama motorundan filtreleme yaparlar ve CV’lerinde ;

HPLC ,GC , METOT VALİDASYON,UV-VIS,FTIR,GMP,GLP,ISO17025-ISO22716 gibi eğitimler ve yabancı dili iyi olan kendisine yatırım yapmış, kendisini geliştirmiş kişileri filtreleyerek mülakata davet ederler.

Eğer üniversite okurken kendinize özel sektörün istediği bu tarz eğitimleri alarak kişisel gelişiminizi tamamlamaz iseniz iş arama süreciniz oldukça uzun süreceği kaçınılmazdır.

Peki Ya siz İşveren yerinde olsaydınız önünüzde bir çok başvuru (cv) içinden seçme şansınız var iken kendisini geliştirmiş alanı ile alakalı eğitimler almıi , yabancı dil öğrenmiş bir personeli mi tercih ederdiniz ?

Yoksa kendisine en ufak bir yatırım yapmamış bir personel mi?

Bir bütünlük oluşturmak ve daha verimli bir eğitim süreci geçirmeniz için yukarıdaki eğitim programlarını almanızı tavsiye ediyoruz.

Unutmayın ! Tercih sebebi olmak sizin elinizde !

Eğitim Programlarımız

 • Kromatografi nedir?
 • Kromatografi tarihçesi
 • HPLC genel bilgiler
 • HPLC terimleri ve bölümleri
 • HPLC teknikleri
 • HPLC kullanımında dikkat edilecek konular
 • HPLC cihazının kullanımı
 • Programın ve cihazın açılması
 • Metod hazırlama
 • Ekran görüntüsünün ayarlanması
 • Enjeksiyon yapmak
 • kalibrasyon ve data analiz işlemi
 • Integrasyon işlemi
 • Kalibrasyon tablosu hazırlama
 • Numune okutmak
 • Analiz sonrası temizleme ve cihazı kapatma
 • Gradient metod oluşturma ve manuel ıntegrasyon işlemi
 • Manuel integrasyon yöntemi ve kalibrasyon
 • GC’nin genel tanıtımı
 • Tüplerin tanıtımı
 • Gazların sistemdeki görevleri
 • İnlet’in tanıtılması, inlet bölümleri,
 • septa ve liner değişimleri
 • Otomatik Enjektör (ALS) tanıtılması ve çalışma ilkesi,
 • ALS’de enjektörün değiştirilmesi
 • Yaygın görülen inlet problemleri
 • Kolon ve fırının tanıtılması, kolon çeşitleri
 • Kolon bağlantılarının yapılması
 • Dedektörün tanıtılması, çalışma ilkesi ve yaygın görülen dedektör problemleri
 • Dedektörde jet değişimi
 • Sanal Klavye işlevi, kullanımı
 • Ana ekran ve sekmelerin tanıtılması
 • Metot oluşturma, değiştirme, çalıştırma
 • Sıralama oluşturma, değiştirme, çalıştırma

Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, moleküllerin yapısındaki bağların tanımlanmasıyla temel bilimler, sağlık bilimleri ve mühendislik alanlarında sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntemin temeli, molekül içi bağlar üzerine düşürülen kızılötesi ışınların, bağların titreşim ve dönme hareketleri ile soğurulmasına dayanır. Ancak bu olay sadece dipol momente sahip polar moleküllerde gözlenir.

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Örneğin derişimi belirli bir dalgaboyundaki absorpsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır.

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi  Üretim Uygulamaları, Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, ilaç, kozmetik vb. ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

Üretim  için  bir kalite yaklaşımıdır ve gıda, ilaç, kozmetik vb sanayi çalışanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

Bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır. İlaç, kozmetik ve gıda sektörünü kapsayan GMP, deterjan ve temizlik ürünlerinin “kozmetik sınıfında” kabul edilmesini sağlayan Kozmetik yasasının kabulüyle bu sektörü de kapsamaktadır.

Ayrıca, insan ve hayvanlarda kullanılan medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde (İlaç, kozmetik ürünler vs) uyulması gerekli kurallar bütünüdür.

GMP; Kalite Yönetimi, Personel, Tesis ve Ekipman, Dokümantasyon, Üretim, Kalite Kontrol, Fason Üretim, Şikayetler ve Ürün Geri Çekme ve İç Denetimlerle ilgili genel ilkeleri belirlemiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

 • GMP Nedir?
 • GMP’nin Tarihçesi
 • GMP’nin Kalite Sistemlerindeki Yeri ve Uygulama Alanları
 • GMP Felsefesi ve Amaçları
 • Kavramlar, Terimler ve Tanımlar
 • GMP Bölümlerinin İncelenmesi
 • Kalite Yönetimi
 • Personel, Eğitim ve Hijyen
 • Tesis ve Alt Yapı
 • Ekipmanlar
 • Dokümantasyon ve Kayıtlar
 • Malzeme Yönetimi
 • Risk Yönetimi 
 • Proses içi kontroller
 • Üretim
 • Stabilite
 • Etiketleme ve Ambalajlama
 • Depolama ve Dağıtım
İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesine ilişkin yönetim yöntemleri ve şartlar ile ilgili bir kalite sistemidir. Kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında verilerin kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarlarını, deney hayvanı kullanımını, zaman ve kaynak israfını önlemeyi amaçlar. Kimyasal maddelerin veya ürünlerin (tıbbi farmasotik ürünler, kozmetikler, pestisitler, veteriner ilaçları, gıda ve yem katkı maddeleri, tehlikeli kimyasallar, biyosidal ürünler) sağlığa ve çevreye etkilerini belirlemeye yönelik testleri kapsayan laboratuvar çalışmalarına uygulanır.
 
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
 
Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Biyomedikal, Eczacılık bölümü başta olmak üzere Kozmetik, Gıda, İlaç hammaddesi ve İlaç üretim tesislerinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence bölümlerinde çalışan personel ve çalışmayı hedefleyen öğrenci ve mezunlar katılabilir. Kimya, Laboratuar teknikerliği, Gıda Teknolojileri başta olmak üzere ilgili Meslek Yüksek Okulu mezun & öğrencileri katılabilir. Bu alanlarda önemli bir kariyer fırsatı tanıyan “Baş Denetçi” ve “İç Denetçi” unvanlarını almak istiyorsanız bu eğitimleri almış olmalısınız. Eğitimlerimiz, çalışan/ mezun/ öğrenci herkese açıktır.
 
EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ
 • Tarihçe
 • Türkiye’de GLP
 • Ulusal ve Uluslararası GLP Yönetmelikleri
 • Terim ve Tanımları
 • GLP İlkeleri
 • İşletme organizasyonu ve personel
 • Kalite güvence programı
 • Tesis ve yerleşim
 • Test ve referans madde
 • Standart çalışma prosedürleri
 • Çalışmanın performansı
 • Sonuçların raporlanması
 • Kayıtların ve materyallerin korunması
 • Gıda sektöründe GLP

Bir metodun veya ölçüm prosedürünün önceden belirlenen çerçeveye uygunluğunun tarafsız biçimde test edilerek yazılı verilerin işlenmesiyle kanıtlanmasıdır.

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. 
Bu standart, yerine geçtiği ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.
 
HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?
ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarları kapsar.
   Birinci taraf Laboratuarlar   : Üreticinin Laboratuarları
   İkinci taraf Laboratuarlar    : Müşteri Laboratuarları
   Üçüncü taraf Laboratuarlar : Bağımsız Laboratuarlar
 
SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ
ISO/IEC 17025’in laboratuarlar açısından yararları
Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde ISO/IEC 17025’in yeri
Laboratuarların ISO/IEC 17025’e göre akreditasyon süreci
ISO/IEC 17025 standardının madde madde açıklanması (örneklerle)
Yönetim Şartları
Teknik Şartlar

Kozmetik iyi üretim uygulamaları bugüne kadar gelen tecrübeleri, işletme kurallarını, organizasyonel kılavuzları içerir ve özellikle insan, teknik ve yönetimsel faktörlerin üretim kalitesine etkilerine odaklanır. GMP’nin amacı üründen beklenen teknik özelliklere denk düşen faaliyetleri tanımlamaktır, iyi uygulanılırsa ürün güvenilir sayılmaktadır. ISO 22716 Kozmetik iyi Üretim Uygulamalarını tanımlayan standarttır. Kozmetik endüstrisi profesyonellerinin işbirliğiyle yazılmıştır ve en iyi sınıf yöntemleri teşvik eder. ISO 22716’nın kapsamı yalnızca üretim aktiviteleriyle sınırlandırılmamıştır ayrıca kontrol, depolama ve sevkiyat işlemlerini de kapsar.

HANGİ SEKTÖRLERDE / KURULUŞLARDA GEREKLİDİR?

Kozmetik Üretimi ve satışı yapan firmalarda Üretim, Kalite Kontrol , Kalite Güvence ve Ar-Ge bölümlerinde çalışan yada çalışmak isteyenler. 

SEMİNER PROGRAMININ İÇERİĞİ

 • MP Nedir?
 • Kozmetikte GMP yaklaşımı ve gelişimi
 • ISO 22716 nedir?
 • Kalite Yönetimi
 • Personel,Seminer ve Hijyen
 • Tesis ve Alt Yapı
 • Ekipmanlar
 • Dökümantasyon ve Kayıtlar
 • Malzeme Yönetimi
 • Üretim ve In-proses Kontroller
 • Etiketleme ve Ambalajlama
 • Depolama ve Dağıtım
 • Şikayetler ve Geri Çekme
 • Fason Üretim
 • Kalite Kontrol
 • Atıkların Yönetimi
 • Limit dışı durumlar
 • Sapmalar

Öğrenciler için Fiyatlandırma

KampanyaEğitim SayısıÖğrenci Fiyatı
1 Eğitim725,00 ₺
2 Eğitim1.100,00 ₺
3 Eğitim1.350,00 ₺
4 Eğitim1.600,00 ₺
5 SEÇ → 4 ÖDE ( 1 EĞİTİM ÜCRETSİZ) 5 Eğitim1900 TL YERİNE 1600 TL
6 Eğitim2.200,00 ₺
7 Eğitim2.600,00 ₺
8 Eğitim2.900,00 ₺
9 SEÇ → 7 ÖDE ( 2 EĞİTİM ÜCRETSİZ)9 Eğitim3200 TL YERİNE 2600 TL

Mezunlar için Fiyatlandırma

KampanyaEğitim SayısıMezun Fiyatı
1 Eğitim850,00 ₺
2 Eğitim1.250,00 ₺
3 Eğitim1.500,00 ₺
4 Eğitim1.750,00 ₺
5 SEÇ → 4 ÖDE ( 1 EĞİTİM ÜCRETSİZ) 5 Eğitim2000 TL YERİNE 1750 TL
6 Eğitim2.350.00 ₺
7 Eğitim2.800,00 ₺
8 Eğitim3.150,00 ₺
9 SEÇ → 7 ÖDE ( 2 EĞİTİM ÜCRETSİZ)9 Eğitim3500 TL YERİNE 2800 TL

Uzaktan Eğitimler ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Pakette belirtilen eğitimlerden herhangi birini & bir kaçını & tamamını seçebilirsiniz. Başvuru için tıklayınız

Uzaktan eğitim sürecimiz online değildir, dolayısıyla internetiniz koptuğunda ,elektrikler kesildiğinde veya herhangi bir işiniz çıktığında dersleri kaçırmazsınız.

Eğitimler videolar halindedir ,satın aldığınız eğitimler için tarafınıza 2 hafta süre tanımlanır.

Satın aldığınız eğitimleri istediğiniz gün ve saatte ( size verilen 2 hafta süre içinde) sisteme giriş yaparak izleyebiliyorsunuz. Anlamadığınız yerlerde videoyu geri alıp tekrar dinleyebiliyorsunuz.

Örnek Tanımlama : Kullanıcı adınız ve şifreniz pazartesi günü 12:00’da tarafınıza SMS ile iletilir. Pazartesi günü eğitim süreniz başlar. 14 gün sonra saat 17:00’da sona erer. 

Eğitimler online olmadığı için başlangıcı adına belli bir tarih yoktur. Kayıt olan kursiyerlerimize  max 7 iş günü  içinde sistem kullanıcı adı ile şifresi tanımlanır ve dersleri izlemeye başlarlar.

 • Evet her eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. (Sınavlar eğitimden eğitime değişmektedir. Eğitimlerde Min.10 soru max. 25 soru vardır.
 • Geçme(başarılı) sayılma notu 70’dir.
 • Kursiyerlere her bir eğitim için max. 3 sınav hakkı verilmektedir. 
 • 1 sınavı 3 hakkınızda da geçemezseniz, o eğitime ait sertifikayı alamıyorsunuz.
 • 1 eğitimin ortalama süresi 1,5 saat ila 4 saat arasında standardın uzunluğuna göre değişmektedir.
 • Eğitimler 20-30  dakikalık bölümler halindedir

Evet. Satın almış olduğunuz eğitimlerin dökümanlarını eğitim portalımızın içinden ulaşabilir ve dosyaları indirebilirsiniz.

Havale , eft veya kredi kartınıza taksit ile ödeme yapabiliyorsunuz. Ödeme yapabilmeniz için gerekli bilgiler( ıban veya kredi kartı ödeme linki)  kayıt  olduktan sonra 48 saat içinde SMS ile tarafınıza gönderilmektedir.

Başvuru sonrasında ödemeler ile ilgili SMS Tarafınıza 48 saat içerisinde gönderilmektedir.Sms tarafınıza ulaştıktan sonra yine 48 saat içerisinde ödeme yapmanız gerekmektedir.

 • Eğitim sürecinin ödeme yapmış olduğunuz günden sonraki ilk salı günü başlar. ( kullanıcı adınız ve şifreniz sizlere salı günü gönderilir ) 
 • Eğitim süreciniz 2 haftadır. 1 veya 20 ders de almış olsanız bu süreç içinde derslerinizi tamamlamakla yükümlüsünüz.
 • Size ayrılan süre dolduğunda sisteminiz bağımsız sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sertifikalandırma süreciniz başlar.

  Örnek : 01.02.2023 tarihinde kullanıcı adını alan bir kursiyerin 15.02.2023 saat 17:00’da süresi dolar. Bu süreçten sonra başarılı olduğu tüm programların sertifikalarını almaya hak kazanır. Başarısız olduğu programların belgeleri düzenlenmez.

 • E-SERTİFİKALARI : 22.02.2023 Tarihinde gönderilir. ( Program bitim süresinden 7 gün sonra )
 • Yukarıdaki tarih bir iş örneğidir. 

Herhangi bir nedenden dolayı dersten çıkmanız durumunda tekrar giriş yaparak kaldığınız yerden programa devam edebilirsiniz.

Eğitim sertifikaları eğitim programlarınızın sonuçlarına göre ( başarılı olmanız durumunda ) dijital olarak ( pdf ) e-posta adresinize gönderilecektir. Gönderim süreçleri sisteminizdeki size ayrılan sürenin bitmesinden itibaren SMS ile iletilmektedir.

Sertifikalarınızda uzaktan eğitim şeklinde bir ibare yer almayacaktır.

Hayır.  Ücret tarifesinde yazan ücret dışında herhangi bir ekstra ücret ödemiyorsunuz

Grup Katılım için [email protected] a e-posta göndermeniz gerekmektedir.

Sertifika veya Eğitimler E-Devlet-, MEB ve diğer bakanlıklardan onaylı mı ?

Uzaktan eğitim programlarında listelenen tüm eğitimler teknik eğitim programlarıdır. 

Teknik eğitimlerin en önemli özelliği, öğrencilere pratik uygulama becerileri kazandırmaktır. Bu eğitimler, öğrencilere teorik bilgi ve kuramsal temelleri öğretmekle birlikte, aynı zamanda öğrencilerin bu bilgiyi pratikte nasıl uygulayacaklarını öğretir. Örneğin, GLP eğitimi alan bir öğrenci, teorik olarak laboratuvar prensiplerini ve kalite kurallarını öğrenirken aynı zamanda bu bilgiyi nasıl uygulayacağını öğrenir. Bu nedenle, teknik eğitimler öğrencilere iş hayatına hazırlık sağlar ve öğrencilere iş hayatında gerekli olan becerileri kazandırır. 

Bu teknik eğitimleri en iyi verecek olan kişiler ise özel sektörde yıllarca deneyim kazanmış ve bu deneyimlerini şirketlere ve bireylere aktaran eğitmenlerdir.

Lab Enstitü olarak alanında uzman eğitmen kadromuz ile hem şirketlere hemde bireylere eğitim danışmanlığı vermekteyiz.

E-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi vatandaşlık portalıdır. Bu portal üzerinden bireyler ve kurumlar için birçok hizmet sunulmaktadır. Bu hizmetler arasında her türlü şahsi bilgilerinizi bulabilirsiniz. Üniversite diplomanızı veya öğrenci belgenizide bu portaldan erişebilirsiniz.

E-Devlet portalı’nın akreditasyon gibi bir yetkisi veya görevi yoktur. Her TC vatandaşının erişebildiği basit düzeyde dijital bilgiler gösteren bir portaldır.

Sektördeki bir çok büyük endüstriye sahip kurum ve kuruluş özel şirketlerden danışmanlık almaktadır. Hiçbir özel şirket devlet kurumlarında eğitim almaz. Sektörde uzun yıllar deneyim sağlamış ticari faaliyetler içinde bulunmuş sektör ile ilgili danışmanlık şirketlerini tercih eder.

Hatta devletin bir çok kurumuda özel danışmanlık şirketlerinden eğitim almaktadır.

Üniversitelerin özel sektör deneyimleri yok denecek kadar azdır. Üniversiteler genel olarak akademik bilgiler sağlar.

Bu nedenle bu portala başka bir anlam yükleyerek ticari kazanç sağlamayı hedefleyen belgeleri devlet tarafından onaylanıyormuş gibi  gösteren kişilere ve kurumlara karşı dikkatli olmanızı öneririz. 

MEB: Milli eğitim bakanlığı lise düzeyinde meslek edindirme kursları vermektedir. Bu kurslar için MEB yetkisi sorgulanabilir. Ancak lisans ve üst düzey teknik veri ve özel sektör yeterliliklerini denetlemesi ve onaylaması gibi bir görevi yada yetkisi yoktur.

Diğer Bakanlıklar : ISO standartları eğitimleri hiçbir bakanlık akredite edemez buna yetkisi yoktur. ISO standartları uluslararası kararlardır ve hiçbir dünya ülkesinin bu standartlara karşı bir akreditasyonu / aksiyon alması mümkün değildir. Tüm koşullarda ISO eğitimleri uluslararası eğitimlerdir ve hiçbir kurum , kuruluş bu belgeleri akredite etme ( sadece bireylere verilenler ) yetkisinde değildir.

 

Lab Enstitü Dijital Doğrulama Sistemi ( DQR) Kullanarak kendi bünyesinde verileri güvenle saklamaktadır. Tüm sertifikalar online olarak sorgulanabilmektedir.

 

 

 

Eğitim Program Ücretleri Sayfanın Sonunda Bulunmaktadır.

Ödeme : Kredi Kartına Tek Çekim / 12 Taksit’e Kadar Taksit Avantajları

ÖNEMLİ NOT:
ÖĞRENCİ indirimi sadece Örgün eğitim veren üniversitelerde öğrenim gören (Lisans ve Ön Lisans) eğitimine aktif olarak devam eden kişileri ifade etmektedir. AÖF ve LİSANSÜTÜ öğrencisi olmak maalesef Öğrenci olarak kabul edilmemekte olup bu durumda kişiler mezun olarak başvuru yapmalıdırlar.

Find Your Future - KÜBRA ONGAN

Geleceğinizi Ertelemeyin. Daha iyi bir başlangıç yapabiliriz !